IZBORNIK

KORISNI LINKOVI

Javna tribina na temu gospodarenja otpadom

19/02/2019

21.02.2019. godine u 09.00 sati održat će se Javna tribina na temu godpodarenja otpadom u sklopu projekta  u "Razvrstaj i recikliraj" u prostoriji velike vijećnice u zgradi Općine Poličnik.

Poziv na intervju

19/02/2019

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Javnih natječaja za imenovanje pročelnika upravnih odjela Općine Poličnik, objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

11/02/2019

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Javnih natječaja za imenovanje pročelnika upravnih odjela Općine Poličnik, objavljuje

Izgradnja vodovodne mreže u naselju Baričevići-Murvica

06/02/2019

Ovim putem obavještavamo da će dana 11.02.2019. godine u 13.00 sati početi radovi na izgradnji vodovodne mreže naselja Baričevići. Projektom je predviđeno izgraditi cca 1800 m nove vodovodne mreže (ductile DN 125 mm u duljini od 1415 m, ductile DN 100 mm u duljini od...

Javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 02/19

06/02/2019

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članaka 14, 15. i 16. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu...

Javni natječaji za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 01/19

06/02/2019

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članaka 14, 15. i 16. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu...

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30