Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

IZBORNIK

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je…

21/06/2017

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15( u daljnjem tekstu: Naputak Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište...

JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik

19/06/2017

Općinski načelnik na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11)...

Dodjela sredstava iz državnog proračuna Općini Poličnik za sufinanciranje izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

13/06/2017

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijelit će Općini Poličnik sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu u iznosu od 90.625,00 kn u svrhu sufinanciranja izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik koja se mogu koristiti isključivo za navedenu svrhu.

Dodjela sredstava iz državnog proračuna Općini Poličnik za sufinanciranje izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

13/06/2017

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijelit će Općini Poličnik sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu u iznosu od 90.625,00 kn u svrhu sufinanciranja izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik koja se mogu koristiti isključivo za navedenu svrhu.

Informacija o započinjanju postupka ocjene

05/06/2017

Općina Poličnik započela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik (u daljnjem tekstu ID PPU) temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na...

Obavijest o sazivanju konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Poličnik

05/06/2017

Temeljem Odluke o sazivanju konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Poličnik, predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskoj Županiji od 02. lipnja 2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/27, URBROJ: 2198-01-17-1), sazvana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Poličnik za dan 26. lipnja 2017. godine u 19,00 sati u prostorijama...

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik
Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
OIB: 87120007882
MB: 2743345
Načelnik: Davor Lončar
Radno vrijeme: 07,00:15,00
Rad sa strankama: 08,00:11,00
Dnevni odmor: 11,00:11,30