IZBORNIK

KORISNI LINKOVI

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 05/19

10/07/2019

Predmet prodaje je građevinsko zemljište u Poslovnoj zoni Murvica zapad, dio č.z. 825/18 k.o. Murvica, tijelo A,B,C,D,E,F, A prema skici izmjere ovlaštenog inženjera geodezije Romana Kovačevića, ing. geod. od 23. travnja 2019. godine, namjene zemljišta sukladno UPU Poslovne zone Murvica zapad („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj...

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 04/19

10/07/2019

Predmet prodaje je građevinsko zemljište, suvlasnički udio č.z. 945/5 k.o. Murvica, tijelo A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,A prema skici izmjere ovlaštenog inženjera geodezije Romana Kovačevića, ing. geod. od 17. travnja 2019. godine, kojem je početna vrijednost zemljišta utvrđena na  temelju Procjembenog elaborata broj 39/19 izrađena od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske...

OGLAS o javnom natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 03/19

10/07/2019

Predmet prodaje su neizgrađena građevinska zemljišta u Stambenoj zoni Grabi – Poličnik,  k.o. Poličnik, namjena zemljišta  sukladno DPU stambene zone Grabi - Poličnik  („P-9“) („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 10/11) su stambene namjene, i to

Izrada Urbanističkog plana uređenja groblja Gornji Poličnik

09/07/2019

Općina Poličnik je na 22. sjednici Općinskog vijeća donijela odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Gornji Poličnik. Nakon donošenja Urbanističkog plana uređenja Općina Poličnik će pokrenuti postupak izrade projektne dokumentacije za izgradnju 253 grobnice sa pratećom građevinom u kojoj će se nalaziti prostor za...

Nerazvrstana cesta Suhovare - Baštica - Donji Kašić

09/07/2019

Nerazvrstana cesta, naziva dionice Suhovare ( Ž6014)-Baštica-Donji Kašić ( D539) iz nerazvrstane prešla je u lokalnu cestu, oznake L63213 te istom upravlja Županijska uprava za ceste Zadarske županije. Općina Poličnik dala je suglasnost za promjenu imena investitora u izdanoj građevinskoj dozvoli tako da umjesto Općine...

Isporuka Traktora sa kranskom kosilicom

05/07/2019

Dana 04.07.2019 sukladno ugovoru o nabavi robe broj 2/19JN potpisanom između Općine Poličnik i POD proizvodnja opruga d.o.o., Dežanovac, isporučen je traktor s kranskom kosilicom marke Zetor, model Proxima CL 100 (Kranska kosilica Rasco, model Spectra 6000; radna glava za košnju Rasco, model Hydra 1300)...

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30