IZBORNIK

KORISNI LINKOVI

Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Poličnik

21/05/2018

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik kao Nositelj izrade, na temelju članaka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17), članka 61. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 02/18 i 03/18) i Odluke Općinskog načelnika Općine Poličnik (KLASA: 350-02/17-01/1, URBROJ: 2198/06-02-17-89)...

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Murvica-zapad

21/05/2018

Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 12. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018. godine temeljem članaka 86. i 198. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" 153/13 i 65/17) te članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 02/18 i 03/18) donosi

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U POSLOVNOJ ZONI GRABI POLIČNIK P-II

02/05/2018

- Na Internet stranicama Ministarstva državne imovine objavljen je Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 2/18 u Poslovnoj zoni  Grabi-Poličnik P-II - Poveznica: https://imovina.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-ponuda-za-kupnju-nekretnina-u-vlasnistvu-rh-2-18/2030 20. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POLIČNIKU Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/8, Grabi, šuma, površine 8.464 m2, upisana u...

Živim život bez nasilja

23/04/2018

U organizaciji  Općine Poličnik, PU zadarske, II PP Zadar i Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Poličnik  u OŠ Poličnik provode se aktivnosti  iz nacionalnog preventivnog projekta „Živim život bez nasilja“usmjerenog na prevenciju nasilja među mladima, nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Sajam udruga u Poličniku

10/04/2018

Pozivamo Vas da svoju udrugu prijavite za sudjelovanje na 1.Sajmu udruga koji će se održati u sklopu projekta „Volonterska šuma“. Udruge će na sajmu imati priliku predstaviti rad svoje udruge zainteresiranoj javnosti i privući nove članove, volontere i donatore. Sajam udruga održat će se u nedjelju, 15...

Odluka o cijeni korištenja prostora u vlasništvu Općine Poličnik (Društveni domovi)

21/03/2018

Općinski načelnik Općine Poličnik, na temelju članaka 52. i 52.a. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13), donosi odluku cijeni korištenja prostora u vlasništvu Općine Poličnik (Društveni domovi)

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30