Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju čl.6.Zakona o poticanju zapošljavanja i čl.59.Zakona o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvončić“- Poličnik raspisuje

NATJEČAJ

Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

ODGOJITELJ/ICA : na određeno vrijeme ( 12 mjeseci) 2 izvršitelja/ice

Uvjeti: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13)

Sukladno mjerilima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu priložiti:

  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • životopis
  • elektronički zapis HZMO –a o osobnim podacima i radnom stažu
  • presliku domovnice
  • potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba
  • uvjerenje o nekažnjavanju
  • vlastoručno pisanu izjavu kandidata da za prijam ne postoje zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 94/13)

Natječaj je otvoren od 29.06.2015 do 07.07. 2015 godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj“- na adresu

Dječji vrtić Zvončić

Ul.Petra Krešimira IV 2

23241 Poličnik

Nepotpune i nepravodobno dostavljene zamolbe neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

KLASA:601-02/15-08/01

URBROJ:2198/06-05-15-13

Poličnik,24.06.2015 god

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30