Javna nabava

 

Sukob interesa

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan javne nabave za 2014.godinu

Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2013.godinu

Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2012. godinu

Plan javne nabave za 2013. godinu

Tablica za sklopljene ugovore u 2013.godini

Registar ugovora o JN i okvirnih sporazuma u 2014. godini

Registar ugovora o JN i okvirnih sporazuma u 2015.godini

Evidencija sklopljenih ugovora sa pravnim i fizičkim osobama za 2015. godinu

POSTUPCI JAVNE NABAVE U 2015.


 

         1/16 JN –   OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM NA PODRUČJU OPĆINE POLIČNIK

Općina Poličnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave za predmet: Opskrba električnom energijom na području Općine Poličnik.

Procijenjena vrijednost nabave: 270.000,00 kuna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. veljače 2016. godine u 10,00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

 


 

         19/15 BN –   Izrada I faze projektne dokumentacije servisne prometnice za budući Centar za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ – križanje državne ceste D8 u Poličniku - županijska cesta Ž6021

 

Općina Poličnik pokrenula je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Izrada I faze projektne dokumentacije servisne prometnice za budući Centar za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ – križanje državne ceste D8 u Poličniku - županijska cesta Ž6021.

Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 kuna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 8. prosinca 2015. godine u 10,00 sati.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Objašnjenje dokumentacije

Objašnjenje dokumentacije I

Objašnjenje dokumentacije II

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

 


 

15/15 BN –     Pojačano održavanje na dionici županijske prometnice Ž6011 u mjestu Murvica

Općina Poličnik pokrenula je postupak nabave radova bagatelne vrijednosti u predmetu: Pojačano održavanje na dionici županijske prometnice Ž6011 u mjestu Murvica.

Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 kuna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. listopada 2015. godine u 10,00 sati.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

 

 


        

         13/15 BN –     Izgradnja nogostupa u Murvici Gornjoj

Općina Poličnik pokrenula je postupak nabave radova bagatelne vrijednosti u predmetu: Izgradnja nogostupa u Murvici Gornjoj

Procijenjena vrijednost nabave: 350.000,00 kuna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 27. listopada 2015. godine u 10,00 sati.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

 


 

 

           12/15 BN –     Asfaltizacija pristupne ceste u Gospodarskoj zoni Murvica (Murvica Jug)

Općina Poličnik pokrenula je postupak nabave radova bagatelne vrijednosti u predmetu: Asfaltizacija pristupne ceste u Gospodarskoj zoni Murvica (Murvica Jug)

Procijenjena vrijednost nabave: 320.000,00 kuna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. listopada 2015. godine u 10,00 sati.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Objašnjenje poziva

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

 


 

9/15 BN –     Pojačano održavanje na dionici nerazvrstane prometnice u mjestu Murvica

Općina Poličnik pokrenula je postupak nabave radova bagatelne vrijednosti u predmetu: Pojačano održavanje na dionici nerazvrstane prometnice u mjestu Murvica.

Procijenjena vrijednost nabave: 450.000,00 kuna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 6. srpnja 2015. godine u 10,00 sati.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

 


 

7/15 BN – Rekonstrukcija javne rasvjete Poslovne zone Grabi u Poličniku

Općina Poličnik pokrenula je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Rekonstrukcija javne rasvjete Poslovne zone Grabi u Poličniku.

Procijenjena vrijednost nabave: 499.000,00 kuna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. svibnja 2015. godine u 10,00 sati.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanjuIzjava o nekažnjavanju

4/15 BN – Oprema za dječja igrališta

 

Općina Poličnik pokrenula je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Oprema za dječja igrališta, evidencijski broj nabave: 4/15 BN, procijenjene vrijednosti nabave 80.000,00 kuna.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 13. travnja 2015. godine do 10,00 sati.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

POSTUPCI JAVNE NABAVE U 2014.

20/14 BN – Izrada i montaža autobusnih nadstrešnica

 

Općina Poličnik pokrenula je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Izrada i montaža autobusnih nadstrešnica, evidencijski broj nabave: 20/14 BN, procijenjene vrijednosti nabave 100.000,00 kuna.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 19. prosinca 2014. godine do 10,00 sati.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

13/14 BN – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra kompetencija za pčelarstvo i preradu meda u Poličniku

 

Općina Poličnik pokrenula je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra kompetencija za pčelarstvo i preradu meda u Poličniku, evidencijski broj 13/14 BN.

Općina Poličnik obavještava sve zainteresirane da se iz cjelokupne dokumentacije u postupku nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra kompetencija za pčelarstvo i preradu meda u Poličniku, briše izrada Izvedbenog projekta.
U svim ostalim dijelovima dokumentacija ostaje nepromijenjena.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. rujna 2014. godine do 10,00 sati. Poziv za dostavu ponuda

Projektni zadatak

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Izjava ponuditelja

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

10/14 BN – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra kompetencija za pčelarstvo i preradu meda u Poličniku

 

Općina Poličnik pokrenula je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra kompetencija za pčelarstvo i preradu meda u Poličniku, evidencijski broj 10/14 BN.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. kolovoza 2014. godine do 10,00 sati.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv za dostavu ponuda

Projektni zadatak

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Izjava ponuditelja

Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave

9/14 BN – Asfaltizacija lokalnih cesta u naselju Murvica

 

Općina Poličnik pokrenula je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Asfaltizacija lokalnih cesta u naselju Murvica, evidencijski broj 9/14 BN.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 25. kolovoza 2014. godine do 10,00 sati.

 Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

5/14 BN – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno sakupljanje razvrstanog otpada u Općini Poličnik

 

Općina Poličnik pokrenula je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno sakupljanje razvrstanog otpada u Općini Poličnik, evidencijski broj 5/14 BN. Krajnji rok za dostavu ponuda je 24. srpnja 2014. godine do 10,00 sati.

 

Projektni zadatak

Skica

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Izjava ponuditelja

Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave

2/14 MV – Izgradnja Uređaja za pročišćavanje fekalnih i tehnoloških otpadnih voda u Poslovnoj zoni Grabi u Općini Poličnik

 

Općina Poličnik je objavila u Električnom oglasniku javne nabave RH od 6. lipnja 2014. godine Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izgradnja Uređaja za pročišćavanje fekalnih i tehnoloških otpadnih voda u Poslovnoj zoni Grabi u Općini Poličnik, broj objave: 2014/S 002-0028367, evidencijski broj 2/14 MV: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=429218

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30