Sukladno čl. 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN 86/08, 61/11 i 04/18)  nakon provedenog intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu službenika/ službenice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik – VIŠI  STRUČNI  SURADNIK ZA  PRAĆENJE NAPLATE OPĆINSKIH PRIHODA, podnosi Pročelniku Upravnog odjela za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik

Sukladno članku  20. stavak 4. podstavak  2. i 3. Zakona o  službenicima i  namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu  Javnog natječaja za prijam u službu službenika/ službenice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik – VIŠI  STRUČNI  SURADNIK ZA  PRAĆENJE NAPLATE OPĆINSKIH PRIHODA, objavljuje

%AM, %18 %502 %2019 %11:%Tra

Javni natječaj za prijam u službu

Javni natječaj za prijam u službu službenika/ službenice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik.

%AM, %20 %417 %2019 %09:%Velj

Poziv na intervju

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak 2. i 3. i članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam na određeno vrijeme na radno mjesto Namještenik II. kategorije - Gerontodomaćica, Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik

%AM, %19 %440 %2019 %09:%Velj

Poziv na intervju

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Javnih natječaja za imenovanje pročelnika upravnih odjela Općine Poličnik, objavljuje

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Javnih natječaja za imenovanje pročelnika upravnih odjela Općine Poličnik, objavljuje

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30