Poziv na intervju

KLASA: 112-02/19-01/1

URBROJ: 2186/06-02-19-11

Poličnik, 19. veljače 2018. godine

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Javnih natječaja za imenovanje pročelnika upravnih odjela Općine Poličnik, objavljuje

 

P O Z I V

NA INTERVJU

 

Povjerenstvo je utvrdilo da intervjuu mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti

  • MARINA LUČIĆ, Ulica kneza Domagoja 8, Murvica

 

2. Za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove

  • DALIBOR JURLINA, Stari Varoš 3, Briševo

 

3. za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

  • MARKO KOVAČEVIĆ, Nikole Tesle 14 d, Zadar

Intervju će se održati dana 26. veljače 2019. godine u prostorijama Općine Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, Poličnik, 23 241 Poličnik, s početkom u 10,00 sati.

Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

POVJERENSTVO

ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30