Poziv na intervju

KLASA: 112-03/19-01/1

URBROJ: 2186/06-04/03-01-19-5

Poličnik, 20. veljače 2019. godine

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak 2. i 3. i članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam na određeno vrijeme na radno mjesto Namještenik II. kategorije - Gerontodomaćica, Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik

 

P O Z I V

NA INTERVJU

 

Povjerenstvo je utvrdilo da intervjuu može pristupiti sljedeći kandidat:

  1. SLAVICA KOVAČEVIĆ, Ulica Josipa bana Jelačića 18, Poličnik, 23 241 Poličnik

 

Navedeni kandidat može pristupiti intervjuu.

Intervju će se održati dana 26. veljače 2019. godine u prostorijama Općine Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, Poličnik, 23 241 Poličnik, s početkom u 09,00 sati.

Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

 

POVJERENSTVO

ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30