Izvješće po Javnom natječaju za prijam u službu

Sukladno čl. 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN 86/08, 61/11 i 04/18)  nakon provedenog intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu službenika/ službenice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik – VIŠI  STRUČNI  SURADNIK ZA  PRAĆENJE NAPLATE OPĆINSKIH PRIHODA, podnosi Pročelniku Upravnog odjela za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik

 

IZVJEŠĆE

po Javnom natječaju za prijam u službu službenika/ službenice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik – VIŠI  STRUČNI  SURADNIK ZA  PRAĆENJE NAPLATE OPĆINSKIH PRIHODA

  1. Pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik raspisao je Javni natječaj za prijam u službu službenika/ službenice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA  PRAĆENJE NAPLATE OPĆINSKIH PRIHODA, KLASA: 112-02/19-01/4, URBROJ: 2198/06-02-19-1 od 17. travnja  2019. godine.

 

  1. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 40/19. od 19. travnja 2019. godine, oglasnoj ploči Općine Poličnik i na službenim stranicama Općine Poličnik www.opcina-policnik.hr. Posljednji dan za podnošenje prijave na Natječaj bio je: 29. travnja 2019.  godine. Na web-stranici Općine Poličnik objavljeni su podaci propisani u članku 19. ZSN-a.

 

  1. Na Natječaj za prijam u službu službenika/ službenice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik – VIŠI STRUČNI  SURADNIK ZA  PRAĆENJE NAPLATE OPĆINSKIH PRIHODA zaprimljena je 1 (jedna) prijava.

 

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da prijava kandidatkinje S. G., Nin, je uredna i ispunjava formalne uvijete iz Javnog natječaja.

 

  1. Kandidat S. G., Nin, pozvana je pisano na pisano testiranje i intervju koje se održalo 07. svibnja 2019. godine, rezultati pisanog testiranja i intervjua navedeni su u tablici:

 

RANG LISTA KANDIDATA

Ime i prezime kandidata

Broj bodova na pisanom testiranju

( % uspješnosti)

Broj bodova na intervjuu

( % uspješnosti)

Ukupno

S. G.

9/10                90%

10/10                100%

19/20

 

POVJERENSTVO

ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

 

DOSTAVITI:

Pročelniku Upravnog odjela za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove

pismohrana

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30