Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

 

KLASA: 112-03/18-01/1

URBROJ: 2186/06-04/03-01-18-7

Poličnik, 11. siječnja 2018. godine

 

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak  2. i 3. i članka 29. stavak 3. Zakona o  službenicima i  namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam na određeno vrijeme (do povratka službenice sa rodiljnog dopusta) na radno mjesto Viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave  i imovinsko - pravne poslove, objavljuje

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti sljedeći kandidat:

  1. Sanja Glavan, Put Venere Anzotike 3, 23 232 Nin
  2. Adrijana Uglešić, Šibenska ulica 6e, 23000 Zadar

Navedeni kandidati mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja se sastoji iz pisanog testiranja i intervjua.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti – pisano testiranje održati će se dana 16. siječnja 2018. godine u prostorijama Općine Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, Poličnik, 23 241 Poličnik,  s početkom u 10,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu te kemijsku olovku.

Ostale informacije vezane za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Poličnik         (www.opcina-policnik.hr).

Podnositeljima čije prijave na Oglas nisu uredne, pravodobne ili ne udovoljavaju formalnim uvjetima upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

 

 POVJERENSTVO

ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30