Obavijest za stanovnike Općine Poličnik o ljetnom rasporedu (dva puta tjedno) odvoza miješanog komunalnog otpada u periodu od 15.05.2019. do 15.09.2019., po sljedećem rasporedu:

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članaka 52. i 52. a. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 02/18, 03/18 i 15/18) te sukladno Programu javnog rada – REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE , objavljuje

Općinski načelnik Općine Poličnik kao Nositelj izrade, na temelju članaka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17), članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 02/18, 03/18 i 15/18)  i  Zaključka Općinskog načelnika Općine Poličnik (KLASA: 350-02/19-01/1, URBROJ: 2198/06-02-19-3), objavljuje

Poštovani stanovnici Općine Poličnik koji ste zainteresirani za energetsku obnovu vaših obiteljskih kuća, želimo vas izvijestiti o informaciji da je dana 25.04.2019. Zadarska županija objavila Javni poziv za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2019. godinu. Rok za dostavu prijave traje 30 dana od dana objave (do 24.05.2019).

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30