Predmet prodaje je građevinsko zemljište u Poslovnoj zoni Murvica zapad, dio č.z. 825/18 k.o. Murvica, tijelo A,B,C,D,E,F, A prema skici izmjere ovlaštenog inženjera geodezije Romana Kovačevića, ing. geod. od 23. travnja 2019. godine, namjene zemljišta sukladno UPU Poslovne zone Murvica zapad („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 12/11 i 09/18),  kojem je početna vrijednost zemljišta utvrđena na  temelju Procjembenog elaborata broj 50/19 izrađena od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke i procjenu vrijednosti nekretnina Vice Tadić, dipl. ing. građevinarstva od 03. srpnja 2019. godine. 

Predmet prodaje je građevinsko zemljište, suvlasnički udio č.z. 945/5 k.o. Murvica, tijelo A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,A prema skici izmjere ovlaštenog inženjera geodezije Romana Kovačevića, ing. geod. od 17. travnja 2019. godine, kojem je početna vrijednost zemljišta utvrđena na  temelju Procjembenog elaborata broj 39/19 izrađena od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke i procjenu vrijednosti nekretnina Vice Tadić, dipl. ing. građevinarstva od 20. 05. 2019. godine, građevinsko zemljište, č.z. 1/27 k.o. Murvica, kojem je početna vrijednost zemljišta utvrđena na temelju Procjembenog elaborata broj 49/19 izrađena od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke i procjenu vrijednosti nekretnina Vice Tadić, dipl. ing. građevinarstva od  lipnja 2019. godine

Predmet prodaje su neizgrađena građevinska zemljišta u Stambenoj zoni Grabi – Poličnik,  k.o. Poličnik, namjena zemljišta  sukladno DPU stambene zone Grabi - Poličnik  („P-9“) („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 10/11) su stambene namjene, i to

Općina Poličnik je na 22. sjednici Općinskog vijeća donijela odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Gornji Poličnik. Nakon donošenja Urbanističkog plana uređenja Općina Poličnik će pokrenuti postupak izrade projektne dokumentacije za izgradnju 253 grobnice sa pratećom građevinom u kojoj će se nalaziti prostor za odar i natkriveni prostor, sanitarije, ostava, hladnjača i ostali prostori. U sklopu groblja biti će osigurano 73 parkirna mjesta. 

Nerazvrstana cesta, naziva dionice Suhovare ( Ž6014)-Baštica-Donji Kašić ( D539) iz nerazvrstane prešla je u lokalnu cestu, oznake L63213 te istom upravlja Županijska uprava za ceste Zadarske županije. Općina Poličnik dala je suglasnost za promjenu imena investitora u izdanoj građevinskoj dozvoli tako da umjesto Općine Poličnik investitor bude Županijska uprava za ceste Zadarske županije koja razmatra mogućnosti što skorijeg realiziranja projekta prve faze gradnje.

Dana 04.07.2019 sukladno ugovoru o nabavi robe broj 2/19JN potpisanom između Općine Poličnik i POD proizvodnja opruga d.o.o., Dežanovac, isporučen je traktor s kranskom kosilicom marke Zetor, model Proxima CL 100 (Kranska kosilica Rasco, model Spectra 6000; radna glava za košnju Rasco, model Hydra 1300). Ujedno je i izvršena obuka zaposlenika komunalnog poduzeća Poličnik d.o.o. za vožnju traktora te rukovanje traktorskim nastavcima.

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30