Informacija o započinjanju postupka ocjene

KLASA: 350-02/17-01/1

URBROJ: 2198/06-04/03-01-17-12

Poličnik, 05. lipnja 2017. godine

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na

okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik

Općina Poličnik započela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik (u daljnjem tekstu ID PPU) temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik. Zahtjev za očitovanjem dostavljen je nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. ID PPU Općine Poličnik objavljuje se na web stranici Općine Poličnik.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Općine Poličnik. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloga u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30