JAVNI POZIV VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR NA PODRUČJU OPĆINE POLIČNIK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2018. G.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe VLASNICI  KUĆA ZA ODMOR  koje se nalaze na području Općine Poličnik da sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima («Narodne novine» br. 115/16 i 101/17) i članka 12. Odluke o lokalnim porezima Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 18/17)   dostave podatke o kućama za odmor do 31. ožujka 2018. godine JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE  POLIČNIK radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini. 

Prema članku 8. Odluke o općinskim porezima Općine Poličnik propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Poličnik.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje. Ako pravna ili fizička osoba posjeduje dvije kuće ili dva stana, od kojih jednu koristi za stanovanje u mjestu gdje ima stalno prebivalište, a u drugom mjestu ima kuću ili stan koji se koristi povremeno tijekom godine, tada se ta druga kuća smatra kućom za odmor i podliježe plaćanju poreza na kuće za odmor.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, te zgrada, dio zgrade ili stan koji se ne mogu koristiti zbog starosti ili oštećenja. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Vlasnikom kuće za odmor smatra se ona osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici. Vlasnikom odnosno suvlasnikom smatra se i osoba koja je vanknjižni vlasnik odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda odnosno druge nadležne vlasti, nasljeđivanjem i na temelju zakona a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Pri promjeni vlasništva kuće za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na kuće za odmor ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku. Ako je tijekom kalendarske godine stečeno vlasništvo nove kuće za odmor, vlasnik plaća godišnji porez na kuće za odmor umanjen za dio godine prije stjecanja vlasništva.

Sukladno članku 11. Odluke o lokalnim porezima Općine Poličnik,   porez na kuće za odmor iznosi 5,00 kuna po četvornom metru (m2) korisne površine

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj i to za fizičke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna, te za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna, sukladno članku 56. stavak 1. točka 4. i stavak 3. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101/17). 

Obrazac PRIJAVE obveznici poreza na kuće za odmor mogu preuzeti  u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE  Poličnik ili na web stranici Općine.

 

Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor možete se obratiti na broj telefona 023/ 354-004, računovodstveni referent Ivanka Demo.

Popunjeni obrazac dostavlja se osobno, e-mailom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

ili poštom na adresu: OPĆINA POLIČNIK, Jedinstveni upravni odjel, Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik           

          

OPĆINA  POLIČNIK

 

 

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30