Javno savjetovanje

J A V N O  S A V J E T O V A N J E

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Pravilnika o pravu na pristup informacija („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br.2/16) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:322-01/20-01/1, URBROJ:2198/06-09-20-1, od 15.06.2020.), upućuje se

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa
i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17, 32/19) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave da način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, uvjete i način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju općim aktom koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Obzirom na navedenu zakonsku obvezu, pripremljen je nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

U nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt ove Odluke, ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije ove Odluke, da se odazovu.

Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu
• poslati na adresu Općine Poličnik, ul. dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnika (s naznakom: „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca“) ili
• na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• zaključno do 18.07.2020. godine, zaključno do 14,00 sati.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog nacrta navedene Odluke, koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Poličnik na donošenje.
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku neće se uzeti u obzir.
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi dostavljeni nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.
Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Odluke kojom se propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja s divljim životinjama i napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Poličnik.

KLASA:322-01/20-01/1
URBROJ:2198/06-09-20-3
Poličnik, 17.06.2020.

PROČELNIK:
Upravnog odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Marko Kovačević

 

PRIVITAK: •Zaključak Općinskog načelnika

Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke

•Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30