Obavijest o dokupu zemljišta kod katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga K.O. Poličnik

 

Zbog sređivanja imovinsko-pravnih odnosa isključivo u postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga i zbog zaokruženja građevinske parcele na kojoj je izgrađen objekt i koja je po Prostornom planu uređenja Općine Poličnik u građevinskoj zoni, i u vlasništvu je Općine Poličnik, dozvoljava se dokup  do 1.000 m² u odnosu na postojeću površinu parcele.

Prodaja iste izvršiti će se neposrednom pogodbom po tržišnoj cijeni umanjenoj za 50 %.

             Tržišna cijena zemljišta utvrdit će se na temelju Procjembenog elaborata izrađen od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke, a po naručitelju Općini Poličnik.

    U Općini Poličnik može se podnijeti Zahtjev za dokup građevinskog zemljišta i Izjavu o prihvaćanju procjene zemljišta od strane sudskog vještaka.

- U prilogu:

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30