Odluka o cijeni korištenja prostora u vlasništvu Općine Poličnik (Društveni domovi)

KLASA: 372-03/18-02/6

URBROJ: 2198/06-02-18-1

Poličnik, 20. ožujka 2018. godine

 

Općinski načelnik Općine Poličnik, na temelju članaka 52. i 52.a. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13), d o n o s i

 

O D L U K U

o cijeni korištenja prostora u vlasništvu Općine Poličnik

(Društveni domovi)

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena korištenja prostora u vlasništvu Općine Poličnik (Društvenog doma) u iznosu od 150,00 kn po danu.

 

Članak 2.

Društveni domovi  po naseljima Općine Poličnik su:

  1. Društveni dom Briševo
  2. Društveni dom Murvica
  3. Društveni dom Poličnik Gornji
  4. Društveni dom Gornja Murvica
  5. Društveni dom Suhovare

Članak 3.

Zahtjev za korištenje Društvenog doma može se podnijeti u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Poličnik, višem referentu za društvene djelatnosti Marku Ćustiću  (tel. 354-004, fax. 354-005, e-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

 

Članak 4.

Bilo kakvo oštećenje imovine Društvenog doma tijekom korištenja, snosit će korisnik.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internet stranici Općine Poličnik i Oglasnoj ploči Općine Poličnik.

 

Općinski načelnik

Davor Lončar

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30