ODLUKA O RADU SA STRANKAMA ZA VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. 123/17, 98/19), članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik“ broj 02/18, 03/18, 15/18 i 03/20), a u svezi članka 11. i članka 44. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) te članka 95. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19), općinski načelnik donosi

ODLUKU O RADU SA STRANKAMA

ZA VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Članak 1.

Uzimajući u obzir posebne okolnosti uzrokovane širenjem koronavirusom, sukladno Zakonu o  zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ brojo 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) i   aktualne preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, ovom Odlukom o radu sa strankama za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se zaštitne i protuepidemijske mjere u izravnom radu sa strankama s ciljem osiguranja uspješnog sprečavanje širenja bolesti. Navedene su mjere obvezujuće za sve djelatnike upravnih tijela Općine Poličnik i ustanova kojih je osnivač Općina Poličnik i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Općine Poličnik.

Članak 2.

Rad sa strankama obavljati će se svakim radnim danom prvenstveno putem pošte, elektroničke pošte te telefonskim putem.

Ukoliko zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti stranke, stranka je obvezna najaviti svoj dolazak telefonskim putem ili elektronskom poštom kako bi dobila termin svog dolaska uz najavu teme razgovora zbog kojeg dolazi.

Telefonski broj i e-mail adresa kontakta Općine Poličnik objavljen je na mrežnoj stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr).

Članak 3.

Preporučuje se održavati sastanke video vezom, pojačati telefonsku i email komunikaciju, a ako postoje važni razlozi za održavanje sastanaka potrebno je među sudionicima osigurati razmak od 1-2 metra.

Članak 4.

Prilikom dolasaka u službene prostorije stranke su se dužne pridržavati propisanih epidemioloških mjera, poštujući higijenske standarde propisane od Nacionalnog stožera civilne zaštite i nadležnih institucija (dezinfekcija ruku sredstvima na ulazu), te održavajući fizičku distancu od dva metra.

Članak 5.

Stranka će pri dolasku službeniku dati osobne podatke radi slijedivosti kontakata, a koje podatke službenik pohranjuje u evidenciju.

Pri dolasku u radne prostore strankama se preporuča doći sa zaštitnim maskama i rukavicama, te ulaziti u prostoriju tek po izlasku prethodne stranke.                                                                                            Službenici koji rade sa strankama moraju koristiti zaštitnu opremu.

Članak 6.

Strankama koje se nalaze u samoizolaciji ili pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti kao što su povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl. nije dopušten dolazak u radne prostorije Općine Poličnik.

Članak 7.

U radnim prostorijama može se istovremeno nalaziti onoliko osoba ( stranaka i službenika) koliko je moguće uz sigurno održavanje fizičke distance od dva metra između stranaka i službenika.

Radni prostori trebaju se redovito provjetravati i čistiti, a na kraju radnog tjedna obvezno je dezinficiranje istih.

Površine koje se često dodiruju rukama treba redovito prebrisati dezinfekcijskim sredstvom.  

 

Članak 8.

Ova Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici Općine Poličnik www.opcina-policnik.hr i oglasnoj ploči Općine Poličnik.                                

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva.

Ova Odluka biti će vidljivo istaknuta na ulazu u radne prostorije Općine Poličnik.

 

Općinski načelnik

Davor Lončar

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30