Prikaz proračuna Općine Poličnik za 2019. godinu

Cilj našeg naglaska je nastaviti dosadašnjim tijekom, započete projekte koji su u tijeku ćemo završiti te novim planom investicija stvarati dodatne uvijete i vrijednosti nužne za naše stanovništvo.

Kad je u pitanju plan izgradnje komunalne infrastrukture niz je novih kilometara vodovodnih zahvata, a glavni veći su izgradnja glavnog pravca za zaseok Baričevići, te zamjena cijevi vodovodnog pravca za naselje Lovinac, prva faza. Također kod ovog plana graditi ćemo vodovodne – krakove po zaseocima gdje dosad nije bio izgrađen sustav za opksrbu vodom.

 

- Asfaltizacija

sredstva koja smo dobili za izgradnju nove ceste, poveznica između naselja Poličnik-Lovinac početi ćemo u prvom tromjesječju i završiti do prve polovice godine.

Nadalje, nastavit ćemo s asfaltizacijom nerazvrstanih cesta, a naglasak je stavljen na završetke spoja između zaseoka Stanići – Marasovići – Bukvići – Kulina te time zaokružiti cestovni prsten, koji će omogućiti bolji promet i sigurniju cirkulaciju vozila.

Uz izgradnju županijskih i državnih cesta, gradit ćemo i nogostupe sa novom javnom rasvjetom (u Murvici, Murvica Gornja – Poličnik , Briševo) te javnu rasvjetu postavljati i u ostale dijelove naselja gdje to fali, radi se o nekoliko bitnih nerazvrstanih cesta kao npr. u Briševu između zaseoka Malte i županijske ceste.

Napomenuo sam započete projekte i tu želim naglasiti jedan koji se nalazi u Murvici Gornjoj, a radi se o pothodniku gdje ćemo prema istom izgraditi pristupne, prilazne ceste, te omogućiti manjim vozilima, pješacima i drugim korisnicima prolaz, iz razloga da se direktno ne prelazi državna cesta D8, što dodatno omogućuje sigurnije uključivanje na postojeću spomenutu prometnicu.

 

- Gospodarstvo

U Poslovnoj zoni „Grabi“ Poličnik učiniti ćemo sve da završimo s izgradnjom Edukativno – obučnog i proizvodnog centra za med, te se njegov završetak očekuje krajem 2019. godine, a početak rada odmah početkom 2020. godine, s novim zaposlenicima. Ulaganja u isti kreću se do 20 milijuna kuna.

Kod ove zone moram istaći sve veći broj novo-zainteresiranih ulagača, te je u tijeku i završetku dokumentacija gdje očekujemo rješenje vlasništva na zemljištu koje bi mogli ponuditi za nove projekte i nova zaposlenja.

Poslovana zona Mazija JI je zona od 5 ha gdje se projektira nužna dokumentacija neophodna radi početka priprema za izgradnju infrastrukture, kao uvjeta za njeno normalno funkcioniranje.

Poslovna zona Murvica

Izmjenama i dopunama PPU-a Općine Poličnik istu smo dodatno prostorno proširili između držane ceste D8 i postojeće poslovne – ceste kroz zonu Murvica Jug te sadašnji prostor želimo namijeniti za uslužne djelatnosti kao npr. trgovine, restorani, manji obrti itd.

Dalje, čekamo potvrdu glavnog projekta za komunalnu infrastrukturu zone Murvica Zapad, koju ćemo kandidirati na EU i nacionalne pozive za izgradnju.

 

- Društvene djelatnosti

Potpore koje smo predvidjeli prijedlogom plana proračuna – uglavnom se odnose na velika sufinanciranja u odgojno – obrazovnim sustavima počev od vrtićke dobi u koji direktno iz proračuna izdvajamo 2 milijuna kuna ili 80% po korisniku dnevnog troška, osnovno školstvo gdje planom želimo i dalje sufinancirati nabavku osnovnih udžbenika od 1 – 8 razreda u iznosu i do 300.00,00 kn, ukoliko država prihvati nabavku udžbenika, iz ovih predviđenih sredstava prenamijeniti ćemo u sufinanciranje marendi do visine 50% za sve učenike bez posebnih cenzusa ili kriterija. Kod prijevoza srednjoškolaca i nadalje ostaje financiranje razlika za prijevoz što je negdje 80.000,00 kuna. Kod visokog obrazovanja poduprijet ćemo mjesečno 74 studenta što na godišnjoj razini iznosi oko 300.000,00 kn. Dodatni programi nužni u radu svih školskih ustanova također smo predvidjeli oko 50.000,00 kn, bilo u kulturi, športu itd.

Kod socijalnih potreba predviđeno je 200.000,00 kn. Kako jednokratnim potporama, pomoći u izgradnji, pomoći u programu od kuće do kuće, pomoći u nabavci ogrijeva. Pomoći za ukop pokojnika 100.000,00 kn itd., što govori da brinemo o našim socijalno ugroženim građanima.

 

- Šport – Kultura – Udruge

Kroz ove planove predvidjeli smo oko 850.000,00 kn, čime posebno želimo pomoći svima koji svojim djelovanjem pozitivno prenose Općinu Poličnik. Valja posebno istaći školu nogometa gdje imamo oko 300 djece koji dnevno koriste športske i druge prostore gdje šport pozitivno utječe na razvoj svakog pojedinca u društvenoj zajednici.

 

- Nova projektiranja:

-       Komunalni sustav cijele Općine,

-       Nove prometnice i križanja (cesta I. faza od zone Grabi do centra za gospodarenje otpadom (Poličnik - Suhovare)),

-       II. Faza prometnice Poličnik – Visočane – Zona Grabi

-       Društveni dom Visočane,

-       Vatrogasni dom u Poslovnoj zoni Grabi,

-       Proširenje Dječjeg vrtića Murvica – Briševo,

-       Groblje Gornji Poličnik.

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30