Zaključak

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka 52. Statuta Općine Poličnik (‘’ Službeni glasnik Općine Poličnik’’ broj 02/18, 03/18, 15/18 i 3/20) d o n o s i 

 

 Z A K L J U Č A K

 

Članak 1.

 

Nabavu radnih bilježnica za učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. financirati će Općina Poličnik u cjelokupnom iznosu.

 

Članak 2.

 

Sredstva za financiranje radnih bilježnica iz članka 1. ovog zaključka isplatiti će se iz Proračuna Općine Poličnik, a sukladno Programu javnih potreba u školstvu Općine Poličnik.

 

Članak 3.

 

Postupak i način isplate novčane pomoći propisati će se posebnim zaključkom općinskog načelnika.

 

Članak 4.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.  

 

Općinski načelnik

Davor Lončar

  

KLASA: 602-09/20-02/1

URBROJ: 2198/06-02-20-2
Poličnik, 09.07.2020. godine

 

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30