Općinski načelnik temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj I područnoj(regionalnoj) samoupravi(“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09) i članka 52. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) i članka 7. Pravilnika o odobravanju bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima ( Službeni glasnik Općine Poličnik 12/13 i 11/14), donosi

 

U privitku ispod možete vidjeti detaljno pojašnjenje mjere 5 programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Pojašnjenje mjere 5

Pozivaju se sve dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju na Javni rad poProgramu javnog rada – aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava  na području Općine Poličnik.

Općinski sud iz Zadra i Katastatar Zadar zamoljavaju sve sudionike katastarske izmjere K.o. Poličnik da se odazovu pozivu kako bi se moglo nastaviti rješavanje predmeta.

Obavještavamo sve sudionike katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na područjuK.O. Poličnik (naselja Poličnik, Gornji Poličnik, Lovinac i dio Suhovara), K.O. Briševo (naselja Briševo i dio Dračevac Ninski) i K.O. Murvica (naselja Murvica i Murvica Gornja) da podmire svoje obveze plaćanja prema ugovoru i svi ostali koji se nisu prijavili a obveza im je sufinanciranje katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga temeljem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te Zakona o zemljišnim knjigama.

Predmet prodaje je: Neizgrađeno građevinsko zemljište u Gospodarskoj zoni Murvica Jug, upisane u zemljišno-knjižni uložak broj 736 k.o. Murvica, namjena zemljišta sukladno DPU Gospodarske zone Murvica Jug („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 05/07, 02/10, 13/11, 07/12, 04/13, 06/13) proizvodno-poslovna, i to:

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik
Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
OIB: 87120007882
MB: 2743345
Načelnik: Davor Lončar
Radno vrijeme: 07,00:15,00
Rad sa strankama: 08,00:11,00
Dnevni odmor: 11,00:11,30