Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je odluku o dodjeli potpora male vrijednosti iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe Eu projekta na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstva se dodjeljuju radi sufinanciranja dijela sredstava u provedbi projekta „Centar za razvoj i edukaciju“ koji će biti smješten u gospodarskoj zoni Općine Poličnik u sklopu programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. U privitku se nalazi odluka.

Općina Poličnik potpisala je ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku vrijedan 281.828,00 kn. Po provedenom pozivu za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječijim vrtićima Općini Poličnik odobren je iznos od 281.828,00 kn

Općina Poličnik potpisala je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u vrijednosti od 850.301,00 kn. Nabavit će se spremnici za papir/karton, staklo, plastika, biootpad, tekstil i komposteri u cilju da se smanji količina otpada koja se odlaže na odlagališta.

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članaka 13. i 58. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 07/12, 10/12, 13/12, 05/14, 06/15, 14/17 i 18/17) i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 02/18 i 03/18)

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30