U sobotu 22.08.2015. godine u dvorištu crkve "Sv Nikole" s početkom u 20:30 h održat će se 12. susret dalmatinskih klapa "Pismon će se uspomene čuvat".

Nastupaju:Koporan-Poličnik, Maraška(MJ)-Zadar, Ponistra-Crno, Kondura-Nin, Pučki Pivači-Novi Vinodolski, Aseria-Benkovac, Žrnovnica-Žrnovnica, Luna(Ž)-Kožino, Rebataica-Split.

Pokrovitelj Općina Poličnik i Turistička zajednica Općine Poličnik.

Općinski načelnik Općine Poličnik, sukladno odredbi članka 131. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. Statuta Općina Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik br. 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) donosi

ODLUKU


I.

Poništava se Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste dio Ulice Samostalne satnije Briševo u naselju Briševo (KLASA: 350-09/15-01/3, URBROJ: 2198/06-02-15-2, od 27. srpnja, 2015. godine, a koji je objavljen na internetskim stranicama Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr) i u tisku

(Zadarski list, od 31. srpnja 2015. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine i u dnevnim novinama.

 

             

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

OPĆINA POLIČNIK

KLASA: 350-09/15-01/3

URBROJ: 2198/06-02-15-2

Poličnik, 12. kolovoza 2015. godine

                                                                                            

                            Općinski načelnik

                                                                                                          Davor Lončar

%AM, %11 %417 %2015 %09:%Kol

Prijava štete od suše

Pozivaju se svi kojima je nastala znatna šteta na poljoprivrednim kulturama koja je uzrokovana izuzetno dugotrajnom sušom da prijave štete na propisanom obrascu EN-P koji je dostupan na službenoj stranici Općine Poličnik i u uredu Općine  i prijavu dostave u Općinu najkasnije do 20. kolovoza 2015. u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Dostavljene prijave Povjerenstvo treba pravovremeno obraditi i dostaviti podatke o prvoj preliminarnoj procjeni štete Županijskom povjerenstvu.

           

Na temelju dostavljenih podataka i u skladu sa zakonskim uvjetima Župan Zadarske županije može donijeti odluku o proglašenju elementarne nepogode

-          Dopis Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

-          Obrazac za prijavu štete EN-P

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode

Općine Poličnik

CIKLON d.o.o.za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline,Zadar,provodit će

mjere suzbijanja odraslih oblika komaraca(adulticidne dezinsekcije)

DANA 06.08.na 07.08.2015.godine na području Općine Poličnik.

Suzbijanje komaraca obaviti će se metodom hladnog oravanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektruime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost.

Koristit će se preparat na bazi sintetskog piretrina(buhača),a.t. permetrin, piperonilbutoksid, S-bioaletrin niske toksičnosti za ljude i toplokrvne životinje. Formulacijski sistem osigurava evaporaciju vode iz kapljica spreja,produžujući tako korisno vrijeme djelovanja insekticida.

Isto tako molimo cijenjeno građanstvo da u krugu svog stambenog prostora, okućnice ili vrta isprazne zaostalu vodu u kantama,bačvama, posudama za cvijeće i sl.Na taj način postići će se sveobuhvatnost u suzbijanju komaraca a time i mirnije noći.

Za sva eventualna pitanja slobodno nam se obratite.

 

Ciklond.o.o.Zadar Sanitarnazaštitačovjekove okoline Put Murvice14, 23 000 Zadar, Hrvatska

tel: +385023/344000,fax: 023/344001

 Poštovane građanke i građani Općine Poličnik,

upućujemo Vam iskrene čestitke povodom obilježavanja  5. kolovoza   Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja  te 20. obljetnice pobjedničke vojnoredarstvene akcije „Oluja“.

Posebno izražavamo  dostojanstvo i poštovanje  hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske i ovjekovječili „Oluju“ kao Dan ponosa i slave.

Davor Lončar, općinski načelnik

Petar Bogović, predsjednik Općinskog vijeća

 

Program obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti,  Dana hrvatskih branitelja i 20. obljetnica vojno- redarstvene akcije „Oluja“ 2015.

 

od 24. srpnja 2015. (petak)

Suhovare: malonogometni turnir čast poginulog hrvatskog branitelja Ivice Jurice,

                 nogometno igralište

od 26. srpnja 2015. (nedjelja)

Lovinac: malonogometni turnir u čast poginulog hrvatskog branitelja Ante

           Baljaka-Paje, nogometno igralište.

 2. kolovoza 2015. (nedjelja)

Rupalj: boćarski turnir žena, u organizaciji Udruge žena Općine Poličnik

 4. kolovoza 2015. (utorak)

08,00 sati: polaganje aražmana i lampiona na spomen obilježjima poginulih hrvatskih

         branitelja (Briševo, Murvica, Murvica gornja, Dračevac Ninski, Suhovare, Poličnik,    

         Visočane, Rupalj, Lovinac) 

18,00 sati sveta misa poginulog hrvatskog branitelja Ante Baljaka-Paje u crkvi Sv. Luka,

         Lovinac

19,00 sati polaganje aražmana i lampiona na spomen obilježje poginulog hrvatskog branitelja

         Ante Baljaka-Paje

U petak, 24. srpnja 2015. godine, u Maloj vijećnici Doma Županije, Zadarska županija i 11 jedinica lokalne samouprave (Grad Zadar i općine Bibinje, Kali, Kukljica, Pašman, Poličnik, Preko, Sali, Sukošan, Tkon i Zemunik Donji) potpisali su Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Projekt će bit realiziran kroz 4 faze: 

1. Izrada studije izvodljivosti 
2. Izrada plana razvoja širokopojasne infrastrukture 
3. Potpora jedinicama lokalne samouprave u provedbi javne rasprave 
4. Izrada konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture 

Procijenjena vrijednost dokumenata i aktivnosti za razradu Projekta iz ovog Sporazuma je do 200.000,00 kuna.

Razvoj širokopojasne infrastrukture utjecat će na ekonomski razvoj gradova i općina uključenih u projekt, povećanje računalne pismenosti i mogućnosti zapošljavanja, povećanje učinkovitosti javnih usluga obrazovanja i zdravstva, povećanje poslovne konkurentnosti svih jedinica lokalne samouprave uključenih u projekt, a ponajviše otočnih općina.

 

Preuzeto sa portala EZADAR

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30