KLASA: 350-03/15-01/1

URBROJ: 2198/06-04-15-7

Poličnik, 21. svibnja 2015. godine

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik na temelju članaka članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (prije Detaljnog plana uređenja) Mješovito poslovno-proizvodno-stambene zone Mazija JI („Službeni glasnik Općine Poličnik br. 06/15) i Odluke Općinskog načelnika Općine Poličnik (KLASA: 350-03/15-01/1, URBROJ: 2198/06-04/03-01-15-6 od 21. svibnja 2015.godine), objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

Prijedloga Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja (prije Detaljnog plana uređenja) Mješovito poslovno-proizvodno-stambene zone Mazija JI

 

 

1. Objavljuje se javna rasprava Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (prije Detaljnog plana uređenja) Mješovito poslovno-proizvodno-stambene zone Mazija JI ( u daljnjem tekstu: Plan).

2. Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog Plana iz točke 1. trajati će od 01. do 08. lipnja 2015. godine. (8 dana).

3. Javni uvid u Prijedlog Plana iz točke 1. biti će u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana u prostorijama Općine Poličnik, na adresi Poličnik, Ulica Franje Tuđmana 62 u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

4. Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana iz točke 1. održati će nositelj izrade i izrađivač 02. lipnja 2015. godine (utorak) u 11,00 sati u Maloj vijećnici Općine Poličnik.

5. Pozivaju se zainteresirane osobe da pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedloga Plana iz točke 1. mogu dostavljati za vrijeme trajanja javne rasprave odnosno zaključno do 8. lipnja 2015. godine:

 

- u pisanom obliku predati u pisarnici Općine Poličnik ili dostaviti poštom na adresu: Općina Poličnik, 23241 Poličnik, Ulica Franje Tuđmana 62 ,

- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti u Općini Poličnik.

 

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje će sudionici u javnoj raspravi dati u roku i na način propisan ovim aktom dostaviti će se nositelju izrade i stručnom izrađivaču koji će o tome pripremiti Izvješće o javnoj raspravi.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Pročelnik

Nenad Bulić

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik na temelju članaka članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Odluke o stavljanju izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja Urbanističkog plana uređenja Mješovito poslovno-proizvodno-stambene zone Mazija JI („Službeni glasnik Općine Poličnik br. 06/15) i Odluke Općinskog načelnika Općine Poličnik (KLASA: 350-03/14-01/2, URBROJ: 2198/06-04/03-01-15-11 OD 12. svibnja 2015.godine), objavljuje

%AM, %18 %411 %2015 %08:%Svi

Energetska obnova obiteljskih kuća

Ostvarite od 40 do 80% državnih poticaja za energetsku obnovu obiteljske kuće!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojoj web stranici: www.fzoeu.hr objavio Javni poziv (ENU-22-23/2015) fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Osigurana su bespovratna novčana sredstva za 10.000 obiteljskih kuća, a državni poticaji kreću se od 40% do 80% po kući, a maksimalno se može dobiti od 84.000,00 - 168.000,00 kn, ovisno o tome gdje se obiteljska kuća nalazi.

Za bespovratna sredstva građani se trebaju prijaviti izravno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

AGRRA – Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije, Odjel za potporu malom i srednjem poduzetništu  i Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu u suradnji s Općinom POLIČNIK Organizira predavanje na temu PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020.

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik, kao nositelj izrade, na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' br. 153/13) objavljuje OBAVIJEST o početku izrade Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja mješovito poslovno-prozvodno-stambene zone Mazija JI

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik, kao nositelj izrade, na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' br. 153/13) objavljuje OBAVIJEST o početku izrade stavljanje izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30