Zbog sređivanja imovinsko-pravnih odnosa isključivo u postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga i zbog zaokruženja građevinske parcele na kojoj je izgrađen objekt i koja je po Prostornom planu uređenja Općine Poličnik u građevinskoj zoni, i u vlasništvu je Općine Poličnik, dozvoljava se dokup  do 1.000 m² u odnosu na postojeću površinu parcele.

Općina Poličnik, u suradnji sa Zadarskom županijorn i Ustanovom INOVAcija u utorak, 16. siječnja, u 11 sati u svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru održat će početnu konferenciju projekta „Centar za razvoj i edukaciju".
Nositelj projekta je Općina Poličnik, dok su partneri na projektu Zadarska županija i Ustanova za  razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije -INOVAcija,. Suradnici na projektu su Sveučilište u Zadru, Hrvatska gospodarska komora - županijska komora Zadar, Obrtnička komora Zadarske županije, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića te Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu.

Ponedjeljak, 15. siječnja 2018. 10.00 sati - Predstavljanje knjige Marka Čuline i Dušana Nikitovića: 112.brigada od  dragovoljačkih odreda do međunarodnog priznanja Republike  Hrvatske; Kazalište lutaka Zadar

 Četvrtak, 18. siječnja 2018. 19.00 sati - Izložba Hrvatski ratni plakat u Domovinskom ratu, autor postava Marijo Reljanović; Gradska loža Zadar    

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak  2. i 3. i članka 29. stavak 3. Zakona o  službenicima i  namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam na određeno vrijeme (do povratka službenice sa rodiljnog dopusta) na radno mjesto Viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave  i imovinsko - pravne poslove, objavljuje

Na temelju Zakona o cestama (NN 148/13), a u svezi članka 10. Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN 73/98), obavještavamo Vas da će se od dana 11. siječnja 2018. godine županijska cesta Ž6014 (Visočane-Poličnik) zatvoriti za sav promet zbog sanacije mosta na navedenoj cesti koji je oštećen uslijed poplava u rujnu 2017. godine. Mole se vozači da poštuju znakove privremene regulacije prometa.Županijska uprava za ceste Zadarske Županije.

%AM, %04 %469 %2018 %10:%Sij

Kup Zahvale 2018.

U organizaciji UHDDR-a Općine Poličnik i Nk Dragovoljac iz Poličnika održan je malonogometni turnir KUP ZAHVALE 2018 za dječake rođene 2005 i mlađe.Na turniru je sudjelovalo 8 ekipa koje su bile raspoređene u dvije skupine.Skupinu A sačinjavale su ekipe: Nk HV Posedarje, Nk Podgradina, Nk Škabrnja i Nk Sabunjar, grupa B: Nk Abeceda sporta, Nk Hajduk Pridraga, Nk Dalmatinac i Nk Dragovoljac.

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30