Pozivaju se građani, mjesni odbori, udruge građana, trgovačka društva, obrti, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe na području Općine Poličnik da pojedinačno dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Poličnik.

Na internetskoj stranici Liburnije d.o.o. Zadar objavljena je slijedeća obavijest:“Od dana 26. lipnja 2018. godine (utorak) slijedeće autobusne linije prometovati će kroz Industrijsku zonu Murvica: 11:00 Zadar – Industrijska zona Murvica – Suhovare – Rupalj (peron 23), 14:30 Zadar – Industrijska zona Murvica – Suhovare – Rupalj (peron 23), 12:30 Rupalj – Lovinac – Suhovare – Industrijska zona Murvica – Zadar, 19:15 Radovin – Slivnica Gornja – Posedarje – Industrijska zona Murvica – Zadar.“

Prometni odjel

Liburnija d.o.o.

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik kao Nositelj izrade, na temelju članaka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17), članka 61. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 02/18 i 03/18) i Odluke Općinskog načelnika Općine Poličnik (KLASA: 350-03/18-01/1, URBROJ: 2198/06-02-18-9), objavljuje

%AM, %20 %501 %2018 %11:%Lip

30. lipnja – zadnji rok za legalizaciju

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije obavještava: U subotu, 30. lipnja 2018. godine, ističe rok za predaju zahtjeva za legalizaciju zgrada. Predaja zahtjeva obavlja se u pisarnici u Zadru, Brne Krnarutića 13/I za područje koje pokriva sjedište županijskog odjela. Navedena pisarnica će, osim u svoje uredovno vrijeme, raditi iznimno i u subotu, 30. lipnja od 7: 30 do 15 sati.

%AM, %14 %289 %2018 %05:%Lip

Uredovni dani LAG-a Bura u Poličniku

Zbog potrebe za terenskim radom i želje samih korisnika da im budemo fizički bliže pokrećemo uredovne dane petkom u Poličniku i Vrsima, tako smo svima bliže i/ili usput. Sa ovim imamo pokriveno cijelo LAG područje te mogućnost za još boljim rezultatima suradnje sa poljoprivrednicima. Terenski rad u Vrsima obavlja Ana Škara, Stručni suradnik za međunarodnu suradnju, a u Poličniku Dorotea Gal, LAG administrator. 

Uredovni dani u Poličniku održavat će se u zgradi općine, u prostoru Male vijećnice, svakog petka, u razdoblju od 07 do 15 sati.

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik kao Nositelj izrade, na temelju članaka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17), članka 61. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 02/18 i 03/18) i Odluke Općinskog načelnika Općine Poličnik (KLASA: 350-02/17-01/1, URBROJ: 2198/06-02-17-89), objavljuje

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30