Kultira i sport Općina Poličnik

Kultura i sport

Sport je sastavni dio kulture pojedinca i suvremenog društva u cjelini, a bavljenje sportom ima veliku ulogu u zdravstvenom i odgojnom smislu, donosi brojne fizičke i mentalne prednosti, doprinosi razvoju stvaralačkog potencijala, zdravlja, životnog optimizma, zadovoljstva i kvalitete života.

 

Programom javnih potreba u sportu i Programom javnih potreba u kulturi Općina Poličnik svake godine utvrđuje javne potrebe u sportu i kulturi za koje se osiguravaju sredstva iz općinskog proračuna.