Općina Poličnik

O načelniku Općine Poličnik

DAVOR LONČAR, načelnik Općine Poličnik

Rođen je 08.10.1960. godine u Zadru. Nakon završene osmogodišnje škole u Poličniku  pohađao je srednju školu u Zadru i stekao zvanje prometnog tehničara. Završio stručni dodiplomski studij cestovnog smjera na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (VŠS - inženjer prometa).  Bio je zaposlen u firmama ''Maraska'' Zadar i ''Luka'' Zadar.

Od 01.08.1991. godine do 30.01.1996. godine bio je dragovoljac Domovinskog rata, pripadnik i časnik HV.

Oženjen i ima troje djece.

Općina Poličnik

Dana 13.04.1993. godine postao je prvi predsjednik Općinskog vijeća Općine Poličnik.

Od 1996. godine do danas načelnik je Općine Poličnik.

 

Hrvatski sabor

 • zastupnik u 9. sazivu Hrvatskoga sabora od 14. listopada 2016. godine do 22. srpnja 2020. godine, te bio član
  • Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo (od 28.10.2016.)
  • Odbora za predstavke i pritužbe (od 28.10.2016. do 31.10.2019.)
  • Odbora za ratne veterane (od 19.06.2017. do 31.10.2019.).

 

Stranačka pripadnost

 • Od rujna 1989. godine član HDZ-a
 • Od 1993. godine član Općinskog odbora HDZ-a
 • Od 1997. godine član Županijskog odbora HDZ-a
 • Od 2004. godine predsjednik Općinskog odbora HDZ-a.

 

Certifikati

Certifikat za Korporativno upravljanje nadzornim odborom, I. generacija ( 2007. godine)

Certifikat za upravljanje u Jedinicama lokalne samouprave , I. generacija ( 2008. godine).