Natječaji

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 07/22

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i ...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 06/22

Predmet prodaje su građevinska zemljišta u Gospodarskoj zoni „Murvica jug“, upisane u zemljišno-knjižni uložak broj 736 i 1029 k.o. Murvica, namjena zemljišta sukladno DPU Gospodarske zone Murvica Jug („Službeni glasnik Opći...
Opširnije

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P-4/22

Predmet Javnog poziva su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi
Opširnije

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za  davanje u zakup javne površine za postavljanje privremenog objekta - kioska objavljen u  Zadarskom listu  i na web stranici  Općine Poličnik dana 11. listopada 2022. godine
Opširnije

JAVNI NATJEČAJ Za davanje u zakup javne površine za postavljanje privremenog objekta - kioska

JAVNI NATJEČAJ Za davanje u zakup javne površine za postavljanje privremenog objekta  - kioska Daje se u zakup javna površina za postavljanje privremenog objekta  - kioska u Poličniku na određeno vrijeme od pet (5) godina, u ...
Opširnije

JAVNI NATJEČAJ o odobravanju bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima u akad. god. 2022./23.

Općinski načelnik temeljem članka 10. Pravilnika o odobravanju bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima („Službeni glasnik općine Poličnik 12/13 i 11/14“), raspisuje JAVNI NATJEČAJ o odobravanju bespovratnih sreds...
Opširnije

Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka

Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka
Opširnije

Javni natječaj broj 05/22 za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Poličnik

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15 i 112/18), članka 7. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji  poslovnih prostora Opći...
Opširnije

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P-2/22

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 3.  Pravilnika o zakupu poslovnih prostora Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik ...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 04/22

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i ...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 03/22

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i ...
Opširnije

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATKINJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO SOCIJALNI ASISTENT ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 MJESECI

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Ispunite svoju zlatnu dob “ Klasa: 910-04/20-09/06, Urbroj: 524-06-03-04-02/2-21-11 od 04. siječnja 2021. godi...
Opširnije