ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA POLIČNIK
OPĆINSKI NAČELNIK

 

objavljuje

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

 

za  davanje u zakup javne površine za postavljanje privremenog objekta - kioska objavljen u  Zadarskom listu  i na web stranici  Općine Poličnik dana 11. listopada 2022. godine

 

  1. Ispravlja točka V.  Javnog natječaja  koja sada glasi:

 

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 19.  listopada  2022. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Poličnik. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

 

U ostalom dijelu tekst  Javnog Natječaja ostaje neizmijenjen.

 

Općinski načelnik

Davor Lončar

 

KLASA: 363-02/22-15/5

URBROJ: 2198-6-2-22-4

Poličnik, 12.  listopada 2022. godine