ODLUKA O ODABIRU KANDIDATKINJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO SOCIJALNI ASISTENT ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 MJESECI

Na temelju Odluke Ministarstva rada,  mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike  o financiranju projekta „Ispunite svoju zlatnu dob “ Klasa: 910-04/20-09/06, Urbroj: 524-06-03-04-02/2-21-11 od 04. siječnja 2021. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava  „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija /područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.1.1.12) te članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj: 02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21 i 15/21), Općinski načelnik Općine Poličnik donio je

 

ODLUKU

 O ODABIRU KANDIDATKINJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO

SOCIJALNI ASISTENT ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE  DOBI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM

 NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 MJESECI

 

I.

         Na temelju Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Poličnik za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ispunite svoju zlatnu dob“ – radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju objavljenog na stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Zadru i internetskim stranicama Općine Preko dana 3.11.2020. godine, nakon izvršene obrade i analize zaprimljenih prijava i provedenog intervjua, utvrđeno je da se za uključivanje u projekt, edukaciju i prijam u radni odnos na određeno vrijeme odabiru slijedeće kandidatkinje:

 

 

  1. Josipa Špar, Put Punte 15., 23 273 Sutomišćica
  2. Jadranka Lonić,  Ulica Svetog Nikole Putnika 25., Bibinje

 

II.

Gore navedene kandidatkinje se upućuju na organizirani tečaj.

 

S kandidatkinjama iz točke I. ove Odluke sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme (12 mjeseci).

 

Bruto II  plaća  iznosi   6.676,00 kn.

 

III.

O rezultatima oglasa o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme kandidatkinje će biti obavještene putem web stranice Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr) objavom izabranih kandidata.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Davor Lončar