Poziv na intervju

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak  2. i 3. i članka 29. stavak 3. Zakona o  službenicima i  namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,  61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam na određeno vrijeme na radno mjesto Namještenik II. kategorije - Gerontodomaćica, Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik


POZIV NA INTERVJU

 

Povjerenstvo je utvrdilo da intervjuu  može pristupiti sljedeći kandidat:

 

  1. SLAVICA  KOVAČEVIĆ, Ulica Josipa bana Jelačića 18, Poličnik, 23 241 Poličnik

 

Navedeni kandidat može pristupiti intervjuu.

Intervju će se održati dana  15. lipnja   2021. godine u prostorijama Općine Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, Poličnik, 23 241 Poličnik,  s početkom u 09,00 sati.

Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

 

POVJERENSTVO

ZA PROVEDBU NATJEČAJA