Natječaji

Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka

Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka
Opširnije

Javni natječaj broj 05/22 za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Poličnik

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15 i 112/18), članka 7. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji  poslovnih prostora Opći...
Opširnije

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P-2/22

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 3.  Pravilnika o zakupu poslovnih prostora Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik ...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 04/22

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i ...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 03/22

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i ...
Opširnije

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATKINJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO SOCIJALNI ASISTENT ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 MJESECI

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Ispunite svoju zlatnu dob “ Klasa: 910-04/20-09/06, Urbroj: 524-06-03-04-02/2-21-11 od 04. siječnja 2021. godi...
Opširnije

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATKINJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO SOCIJALNI ASISTENT ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 MJESECI

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Ispunite svoju zlatnu dob “ Klasa: 910-04/20-09/06, Urbroj: 524-06-03-04-02/2-21-11 od 04. siječnja 2021. godi...
Opširnije

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATKINJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO SOCIJALNI ASISTENT ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 MJESECI

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Ispunite svoju zlatnu dob “ Klasa: 910-04/20-09/06, Urbroj: 524-06-03-04-02/2-21-11 od 04. siječnja 2021. godi...
Opširnije

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ispunite svoju zlatnu dob“

Broj traženih radnik/ica: 2 asistent/ica Trajanje radnog odnosa: 12 (dvanaest) mjeseciMjesto rada: Područje općina Poličnik, Ražanac, Preko, Bibinja, Zemunik Donji, Galovac, grad Nina i Lag Mareta - Silba Radno vrijem...
Opširnije

JAVNI NATJEČAJza prijam u službu službenika/ službenice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Općine Poličnik („Služb...
Opširnije

Oglasu o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 02/22

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i ...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 01/22

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i ...
Opširnije