Natječaji

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ispunite svoju zlatnu dob“

Na temelju Odluke Ministarstva rada,  mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike  o financiranju projekta „Ispunite svoju zlatnu dob “ Klasa: 910-04/20-09/06, Urbroj: 524-06-03-04-02/2-21-11 od 04. siječnja 2021. godi...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 08/21

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i ...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 07/21

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i ...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 05/21

OGLAS o javnom natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 05/21
Opširnije

Poziv na intervju

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak 2. i 3. i članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerens...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 04/21

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu  Općine Poličnik broj 04/21
Opširnije

O G L A S za prijam u službu namještenika/ce na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik

O G L A S za prijam u službu namještenika/ce na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 03/21

OGLAS o javnom natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu  Općine Poličnik broj 03/21
Opširnije

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora P-1/21

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 3.  Pravilnika o zakupu poslovnih prostora Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik ...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 01/21

Predmet prodaje je neizgrađena građevinska zemljišta u Stambenoj zoni Grabi – Poličnik, k.o. Poličnik, namjena zemljišta sukladno DPU stambene zone Grabi - Poličnik („P-9“) („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 10/11) s...
Opširnije

JAVNI NATJEČAJ broj 07/20 za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Poličnik

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11 i 64/15), članka 7. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Polič...
Opširnije

Otvoreni natječaji za provedbu izvanredne mjere pomoći posebno pogođenima krizom uzrokovanom širenjem COVID-19

Radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 te rješavanja problema s likvidnošću s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivred...
Opširnije