Natječaji

Javni natječaj o odobravanju bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima u akad. god. 2020./21.

Općinski načelnik temeljem članka 10. Pravilnika o odobravanju bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima („Službeni glasnik općine Poličnik 12/13“.) i svog zaključka, raspisuje JAVNI NATJEČAJ o odobravanju bespovr...
Opširnije

PLAN RAZVOJA ZADARSKE ŽUPANIJE 2021. – 2027.

21.rujna 2020. godine u Multimedijalnoj dvorani Našeg Centra za razvoj i edukaciju Poličnik započelo je održavanje fokus grupa u svrhu izrade „Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027.“ Javna ustanova Agencija za razvoj Z...
Opširnije

Oglas o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 06/20

Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 04/20

Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 04/20

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i ...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 05/20

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i ...
Opširnije

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I NTERVJU)

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak  2. i 3. i članka 29. stavak 3. Zakona o  službenicima i  namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenst...
Opširnije

OGLAS za prijam u službu službenika/ice na određeno vrijeme

OGLAS za prijam u službu službenika/ice na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik - Daktilograf
Opširnije

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Zadar, web stranici općine Poličnik i oglasnoj ploči Općine Poličnik: 08. srpnja  2020. godine
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 03/20

Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 01/20

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i ...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 02/20

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i ...
Opširnije