Natječaji

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 04/20

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  nov...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 05/20

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  nov...
Opširnije

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I NTERVJU)

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak  2. i 3. i članka 29. stavak 3. Zakona o  službenicima i  namještenicima u ...
Opširnije

OGLAS za prijam u službu službenika/ice na određeno vrijeme

OGLAS za prijam u službu službenika/ice na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne ...
Opširnije

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Zadar, web stranici općine Poličnik i oglas...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 03/20

Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 01/20

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  nov...
Opširnije

OGLAS o javnom natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 02/20

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  nov...
Opširnije