Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

KLASA: 004-01/18-02/1

URBROJ: 2198/06-02-18-1

Poličnik, 24. svibnja 2018. godine

 

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 02/18, 03/18),   d o n o s i

 

 

O D L U K U

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Članak 1.


Sanja Glavan, Viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave i imovinsko-pravne poslove, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Poličnik, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Općine Poličnik.

 

Članak 2.

Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršenju obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

 

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Članak 4.

Službeni kontakt – podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Općine Poličnik su:

  • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
  • službeni telefon broj: 023/354-004,
  • službeni telefaks broj: 023/354-005.

 

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Poličnik“ i na web stranici Općine Poličnik: www.opcina-policnik.hr.

 

Općinski načelnik

Davor Lončar