Mjesni odbor Rupalj

Mjesni odbor Rupalj izabran 01. prosinca 2013. godine.

Predsjednik odbora Božo Šušić kontakt broj: 098/854 734

 

Članovi:

ANTE VIDAK            

BOŽIDAR ČULINA  

NENAD VRKIĆ          

JOSIP ŠUŠIĆ 

Mjesto nedaleko prometnice Zadar-Posedarje, od Zelenog hrasta prema jugo-istoku.

Stn.: 241

Kapelica Bezgrješnog začeća BDM (Gospe Nikoljke) na groblju u Ruplju. Teško oštećena u Domovinskom ratu. Obnovljena 1997. U kapelici se nalazi kameni oltar prema puku. Na postolju kip Bezgrešnog začeća i Presv. Srca Isusova. Na pročelju je smještena preslica s dva zvona.


Župna crkva sv. Nikole.

Sagrađena je 1756. Obnovljena 1950., teško je oštećena u Domovinskom ratu, a obnovljena je 1996. Crkva je jednobrodna sa sakristijom; glavni drveni oltar sa svetohraništem i kipovima: Presvetog Srca Isusova, Presv. Srca marijina i sv. Josipa; kameni oltar prema puku. U svetištu se nalazi kip sv. Nikole od poliestera, a u lađi crkve na postoljima naze se kipovi sv. Petra i sv. Pavla. Zvonik s dva zvona.