Općinsko vijeće Općine Poličnik

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće (sastav, radne komisije)

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine.

Općinsko vijeće Općine Poličnik ima 13 članova.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Poličnik je gospodin Dario Buljat.

Općinsko vijeće ima 13 članova.