Izjava o pristupačnosti

Općina Poličnik je svoje mrežne stranice učinila pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (‘’Narodne novine’’ broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojima se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora ( SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Poličnik koje se nalazi na adresi www.opcina-policnik.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.opcina-policnik.hr u potpunosti je usklađeno sa Zakonom budući da je integrirana željena funkcionalnost putem plugina ScreenReader.

 

Omogućene su slijedeće funkcije:

 • Uvećanje veličina fonta
 • Smanjenje veličina fonta
 • 3 načina visokog kontrasta
 • Integracija - Disleksični font
 • Sive nijanse
 • Uvećani kursor
 • Uvećanje - Razmak teksta
 • Smanjenje - Razmak teksta
 • Preskoči na sadržaj
 • Isticanje fokusiranih elemenata

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava je sastavljena 29.10.2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je integracije potrebnih funkcionalnosti i funkcija prethodno navedenih u tekstu.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane za pristupačnost mrežne stranice  korisnici mogu uputiti:

 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • +385 23 354-004
 • Općina Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratit Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ponovna uporaba informacijama

S pravom na pristup informacijama usko je povezana ponovna uporaba informacija koja predstavlja nadogradnju prava na pristup informacijama, budući da informacije koje su u posjedu tijela javne vlasti moraju biti dostupne, u određenom formatu i biti određene kvalitete, prije nego ih se može ponovno uporabiti za neku drugu svrhu od one za koju su izvorno nastale. Ponovna uporaba informacija je nastala kao rezultat potrebe za iskorištavanjem gospodarskih i drugih potencijala informacija koje tijela javne vlasti prikupljaju i obrađuju u okviru određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Dakle, radi se o informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, a koje su kao registri, baze, evidencije ili druge vrste informacija pogodne za ponovnu uporabu, na način da se računalno mogu iskoristiti u svrhu izrade aplikacija. Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci, kao na internetu objavljeni podaci slobodni za besplatnu uporabu svima, pokretači su digitalnog europskog tržišta.

Ponovna uporaba informacija jest pravo korisnika omogućeno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2013 i dodatno ojačano Izmjenama Zakona iz 2015, temeljem preuzimanja Direktive o ponovnoj uporabi informacija EU.

Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću koje provode tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15).


Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti.

Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Općine Poličnik prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Općine Poličnik kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, ciljevi koji se žele postići donošenjem akta ili drugog dokumenta te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.


Savjetovanje se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Poličnik će izraditi i objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi.

Zaštita osobnih podataka

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

ili na poštansku adresu:


Općina Poličnik
Dr. Franje Tuđmana 62

23 241 Poličnik

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Savjetovanje u tijeku