Planirani projekti

Obavijest o izradi projekata na državnoj cesti D8

Zbog stanja žile kucavice u prometu na dijelu dionice D-8 sa izlaska s autoputa Zadar 1 do naselja Crno, Grad Zadar...
Opširnije