Obavijest o izradi projekata na državnoj cesti D8

Zbog stanja žile kucavice u prometu na dijelu dionice D-8 sa izlaska s autoputa Zadar 1 do naselja Crno, Grad Zadar, koja prolazi prostorom Općine Poličnik (Poličnik Gornji-Poličnik-Murvica Gornja-Murvica) u izradi su projekti za nova križanja, a sve radi stvaranja boljih prometnih uvjeta i sigurnosti prometa.


Tako su u projektiranju:

a) Križanje Poličnik Gornji gdje se paralelno sa projektiranjem rješavaju i imovinsko pravni postupci nužnoga obuhvata radi ishođenja akata za gradnju, sukladno zakonu. Lokacijska dozvola je ishođena, Hrvatske ceste su osigurale sredstva za postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa, a okončanje postupka očekuje se u siječnju 2021. godine. Nakon toga završava se izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu. Općina Poličnik je naručitelj projekata čiju izradu i financira, sve radi brže pripreme dokumentacije koju treba dostaviti Hrvatskim cestama na daljnje postupanje.


b) Križanje Baričevići-Murvica

Zbog velike opasnosti na ulazu i izlazu u zaseok Baričevići te zbog čestih prometnih nezgoda na tom dijelu D8, Hrvatske ceste su zatražile izradu projektne dokumentacije za novo križanje. Zatraženi su posebni uvjeti od javno-pravnih tijela za ishođenje lokacijske dozvole te nakon toga slijedi izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. Projektnu dokumentaciju u cijelosti financiraju Hrvatske ceste, a dozvola se očekuje do kraja travnja 2021. godine.  


c) Križanje Murvica (kod Metro-a)

Navedeno križanje ima sve potrebite dokumente i dozvole za izgradnju, financijska sredstva za izvođenje radova Hrvatske ceste su predvidjele u planu i rebalansu plana te se očekuje provođenje javne nabave za izvođača radova.

Kako da se radi o već izgrađenom polukrižanju ovim projektom će se izgraditi križanje u punom profilu što će znatno osigurati normalno prometovanje, a posebno ulazak u zone Murvica IK i Murvica zapad. Dosadašnje stanje polukrižanja u tehničkom smislu nije bilo zadovoljavajuće stoga su sudionici u prometu zbog neriješenog stanja i zbog radnih obveza često kršili propise jer drugo rješenje ne postoji. I upravo zato se izuzetno veselimo ovom projektu jer ćemo s njime trajno riješiti sadašnji problem.

Odličnom suradnjom Općine Poličnik sa Hrvatskim cestama malo po malo rješavamo, poduzimamo potrebne radnje za otklanjanje uočenih nedostataka sve kako bi se stvorili uvjeti za što bolji i sigurniji promet na navedenoj dionici ceste D8 koja još jednom naglašavam ima izuzetnu frekvenciju protoka vozila na dnevnoj bazi, a posebice u ljetnoj sezoni gdje po evidenciji više vozila koristi ovu dionicu nego bilo gdje u Republici Hrvatskoj.


U nastavku se nalaze situacije iz projekata za svaki od gore navedenih križanja.

Općinski načelnik

Davor Lončar