Proračun Općine Poličnik

Proračun 2023.

Proračun 2022.

Proračun 2021.

Proračun 2020.

Proračun 2016.

Proračun 2015.

Proračun 2014.

Proračun 2013.