Prostorno uređenje

OBAVIJEST
Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) obuhvaća podatke o prostornim planovima te o namjeni prostora/površina i drugim uvjetima korištenja i zaštite prostora određenih i propisanih prostornim planovima i posebnim propisima. Isti je dostupan na adresi https://ispu.mgipu.hr/

 
NAMJENA ZEMLJIŠTA (unutar ili izvan građevinskog područja)
* Za potrebe fizičkih i pravnih osoba te drugih pravnih subjekata, Upravni odjel za provedbu dokumenta prostorno uređenja i gradnje Zadarske županije (Brne Krnarutića 13/I, Zadar) daje pismene obavijesti o namjeni zemljišta. Obrasci zahtjeva nalaze se u pisarnici Odjela (gdje se mogu i predati) i na web stranici Zadarske županije.

* O namjeni prostora fizičke i pravne osobe te drugi pravni subjekti se mogu informirati i samim uvidom u prostorne planove Općine  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Poličnik. Za točniji uvid o mogućnostima gradnje na određenom zemljištu, poželjno je donijeti preslik katastarskog plana.

PROSTORNI PLANOVI NA SNAZI:

PROSTORNI PLANOVI U IZRADI