EU fondovi Općina Poličnik

Socijalna skrb

Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 10/14 i 13/16) utvrđuju se prava socijalne skrbi koja, pored prava koja su utvrđena na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi  (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15 , 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20-Uredba i 138/20), osigurava Općina Poličnik i na taj način kao jedinica lokalne samouprave dodatno skrbi za svoje mještane svih dobnih skupina poboljšavajući njihove životne uvjete.

KONTAKTI:

 

Pročelnica:

Marina Lučić, dipl.iur.

tel: (023) 354-663

e-mail: marina.lucic@opcina-policnik

 

Viši referent za društvene djelatnosti

Marko Ćustić, bacc.oec.

Tel: (023) 638-748

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prava socijalne skrbi Općine Poličnik

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13152/1499/15 , 52/1616/17130/1798/1964/20-Uredba i 138/20) i Odluci o socijalnoj skrbi Općine Poličnik ( Službeni glasnik Općine Poličnik 10/14 i 13/16) Općina Poličnik, ovisno o prihodima u proračunu Općine Poličnik, osigurava slijedeća prava u sustavu socijalne skrbi:

 

1. Pomoći za obitelj/samca:

- naknada za troškove stanovanja,

- jednokratna naknada,

- naknada za trošak ogrjeva.

 

2. Pomoć za djecu i mlade:

- naknada za novorođeno dijete,

- naknada za besplatno ili umanjeno plaćanje cijene redovnog programa Dječjeg vrtića,

- naknada za besplatnu užinu učenika osnovne škole,

- naknada za sufinanciranje kupnje udžbenika učenika osnovne škole,

- naknada za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,

- naknada za stipendiranje studenata.

 

3. Pomoć za starije osobe:

- sufinanciranje programa ''Pomoć u kući'',

- poklon paket za korisnike Domova za starije.

 

4. Pomoć za djecu sa posebnim potrebama i invalidne osobe

- naknada za sufinanciranje prijevoza i troškova smještaja u odgojnu ustanovu djeci sa posebnim potrebama,

- naknada humanitarnim organizacijama i udrugama,

- drugi oblici socijalne pomoći.