Upravni odbori

Sukladno Statutu Općine Poličnik Općinsko vijeće osniva stalne i povremene komisije, odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Stalna radna tijelaogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću.