Upravni odjel za financije Općine Poličnik

Upravni odjel za financije

Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove obavlja stručne poslove pri izradi nacrta prijedloga proračuna, izmjena i dopuna proračuna, izrađuje izvješća o izvršavanju proračuna općine te prateće akte i propisana izvješća u svezi proračuna; prati dnevnu naplatu prihoda i izvršenje rashoda proračuna te likvidnost proračuna; predlaže mjere u cilju povećanja prihoda i smanjenja rashoda, vodi propisane poslovne knjige, obavlja poslove koje se odnose na uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola, sudjeluje u procedurama zaduživanja, obavlja nadzor računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata korisnika proračuna sukladno zakonu i drugim propisima. Izrađuje financijske planove, izvješća o izvršavanju financijskih planova i financijska izvješća za pojedine proračunske korisnike. Obavlja poslove vezane za obračun plaća i naknada plaća djelatnicima.


Također Upravni odjel organizira, priprema i provodi postupke javne i bagatelne nabave za sva upravna tijela Općine. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu projekata za natječaje EU fondova, surađuje s resornim ministarstvom, tijelima županije i ostalim tijelima koja provode aktivnosti vezane za projekte financirane iz EU fondova. Obavlja ostale poslove sukladno zakonu.

KONTAKTI:

 

Pročelnik:

Dalibor Jurlina

tel: (023) 638-752

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za računovodstvene poslove

Jelena Vedrić, struč.spec.oec.

tel: ( 023) 638-756

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za praćenje naplate općinskih prihoda

Sanja Glavan, mag.oec.

tel: (023) 638-750

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši savjetnik za EU fondove i javnu nabavu

Ana Grgeč

tel: (023) 638-754

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.