Izmjene i dopune ODLUKE o dodjeli bespovratnih sredstava u akademskoj godini 2022./2023.

Općinski načelnik na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) i članka 7. Pravilnika o odobravanju bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima (Službeni glasnik Općine Poličnik 12/13 i 11/14), donosi,


Izmjene i dopune ODLUKE
o dodjeli bespovratnih sredstava u akademskoj godini 2022./2023.


U Odluci  o dodjeli bespovratnih sredstava u akademskoj godini 2022./2023.g.  u članku 6. dodaje se:  


8.    K.B. (19.01.1997.), te sada glasi:


Članak 6.

Studenti koji ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja su:

1.    T.M. (25.10.2001.) 
2.    A.K. (13.08.2002.)
3.    R.S. (02.09.2002.)
4.    T.B. (28.01.2003.)
5.    H.K. (26.10.2000.)
6.    M.S. (04.11.2002.)
7.    V.S. (29.02.2001.)
8.    K.B. (19.01.1997.)
    
                                                   
Općinski načelnik
Davor Lončar