JAVNI POZIV za dodjelu financijske pomoći za deficitarna zanimanja učenicima u školskoj godini 2023./24.

Općinski načelnik temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), i članka 52. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik” 02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21 i 15/21), objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu financijske pomoći za deficitarna zanimanja učenicima u školskoj godini 2023./24.

 

I. Pravo na dodjelu naknade imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da imaju prebivalište na području Općine Poličnik u neprekidnom trajanju od najmanje šest (6) mjeseci prije dana objave poziva za dodjelu naknade, iznimno, pravo na dodjelu naknade može ostvariti učenik koji ima prebivalište u Općini Poličnik kraće od šest (6) mjeseci prije dana objave natječaja za dodjelu stipendija, ako je u Općinu Poličnik doselio s namjerom trajnog stanovanja budući su na području iste on ili njegova obitelj u navedenom periodu stekli u vlasništvo nekretninu u kojoj prebivaju što dokazuju valjanom dokumentacijom.

 

II. Pravo na naknadu imaju učenici sljedećih struka: konobar, kuhar, vozač motornog vozila, zidar, pekar, stolar, staklar, tesar, elektromehaničar, elektroinstalater, dimnjačar, soboslikar-ličilac, CNC operater, armirač, bravar, slastičar, vrtlar, instalater kućnih instalacija, instalater grijanja i klimatizacije, keramičar, mesar, medicinska sestra/tehničar, farmaceutski tehničar i tehničar zaštite osoba i imovine.

 

 III. Uz prijavu za dodjelu naknade potrebno je priložiti:

1) presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu,

2) presliku potvrde o upisu u srednju školu školske godine 2023./2024.,

3) preslika tekućeg računa učenika/učenice

 

IV. Konačna lista  kandidata kojima će biti odobrena financijska pomoć biti će objavljena na službenoj web stranici Općine Poličnik.

 

V. Prijave se dostavljaju osobno,  mailom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) ili poštom  na adresu Općina Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik s naznakom “Javni poziv za dodjelu financijske pomoći učenicima za deficitarna zanimanja 2023./2024.“ zaključno do 17. listopada 2023. godine.

 

Općinski načelnik

Davor Lončar