JAVNI POZIV - POSTUPAK EVIDENTIRANJA NERAZVRASTANE CESTE U DRAČEVCU NINSKOM I U SUHOVARAMA

Sukladno odredbi članaka 123 - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od 24.listopada 2012.godine, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Poličnik objavljuje,

 

                                                                  JAVNI POZIV

 

Općina Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, započinje s postupkom evidentiranja sljedećih nerazvrstanih cesta:

 - "Vukićeva ulica" u k.o. Dračevac Ninski, na dijelovima k.č.: 159/1,159/5,159/7, 410;

 - "Ulica Sv. Ante Padovanskog" u k.o. Suhovare, na dijelovima k.č.: 90/11, 90/12.

Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.

 

Predstavnici Općine Poličnik započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne nerazvrstane ceste u ponedjeljak 12. travnja 2021. godine s početkom u 11,30 sati u Dračevcu Ninskom, a u 13,00 sati u Suhovarima, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije predstavnika Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Romano Kovačević.

 

Svi nositelji prava na zemljištu i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene predmetne ceste mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, u utorak 13.travnja 2021.g. od 9,00 do 11,00 sati.

 

Pročelnik:

Marko Kovačević, univ.spec.oec.

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30