POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE INTERVJU)

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak  2. i 3. i članka 29. stavak 3. Zakona o  službenicima i  namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam na određeno vrijeme  na radno mjesto  DAKTILOGRAF (radi obavljanja poslova za potrebe katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige za k.o. Poličnik, k.o. Murvca i k.o. Briševo), objavljuje


P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE  I NTERVJU)


Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti sljedeći kandidat:


  1. M.J.
  2. B.U.


Navedeni kandidat može  pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja se sastoji iz pisanog testiranja i intervjua.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti – pisano testiranje održati će se dana 25. ožujka 2024. godine u prostorijama Općine Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, Poličnik, 23 241 Poličnik,  s početkom u 09,00 sati.


Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu te kemijsku olovku.


Ostale informacije vezane za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Poličnik         (www.opcina-policnik.hr).