ZAKLJUČAK

Općinski načelnik temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 52. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik” 02/18, 03/18, 15/18, 3/20, 01/21 i 15/21), donosi,

 

ZAKLJUČAK

 

Članak 1.

Odobrava se isplata financijskih sredstava učenicima srednjih škola koji su sa područja Općine Poličnik i koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj godini 2023./2024.

 

Članak 2.

Učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj godini 2023./2024. ostvaruju pravo na isplatu financijskih sredstava u iznosu od 70,00 eura mjesečno, počevši od rujna 2023. godine do lipnja 2024. godine (uključujući i lipanj).

 

Članak 3.

Na Javni poziv za dodjelu financijske pomoći za deficitarna zanimanja učenicima u školskoj godini 2023./24. pristigla je 21 molba.

 

Članak 4.

 U akademskoj godini 2023./2024. po provedenom natječaju dodjeljuje se financijska pomoć za 21 učenika:

 

 

 1. J.B. (14.12.2004.)
 2. L.B. (07.09.2007.)
 3. Z.V. (04.08.2006.)
 4. R.B. (09.12.2007.)
 5. A.K. (08.08.2007.)
 6. M.J. (27.10.2006.)
 7. N.M. (27.08.2008.)
 8. T.B. (04.05.2008.)
 9. E.B. (11.04.2005.)
 10. G.S. (09.06.2006.)
 11. M.Č. (21.05.2006.)
 12. Š.Z. (09.01.2008.)
 13. M.G. (31.03.2008.)
 14. T.S. (06.01.2007.)
 15. N.M. (11.04.2006.)
 16. I.D. (01.02.2008.)
 17. L.U. (30.08.2007.)
 18. S.Š. (27.03.2007.)
 19. I.Š. (24.11.2008.)
 20. L.L. (10.12.2006.)
 21. D.M. (27.03.2007.)

 

 

Članak 5.

Nakon provedenog Javnog poziva za dodjelu financijske pomoći za deficitarna zanimanja učenicima u školskoj godini 2023./24., učenici iz članka 4. ovog zaključka, biti će pravovremeno obaviješteni i sa Općinom Poličnik će potpisati Ugovor o financijskoj pomoći učenika deficitarnih zanimanja u školskoj godini 2023./24.

 

Članak 6.

Financijska sredstva iz čl. 1. ovog zaključka isplatit će se iz proračuna Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik 17/22“), pozicija R 046, konto 372150.

 

Članak 7.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Poličnik.

 

 Općinski načelnik

 Davor Lončar