Vijesti

O G L A S o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 05/22

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i ...
Opširnije

Hrvatske ceste mole građane da sa zaštitnog pojasa uklone štandove

Zbog održavanja sigurnosti prometa, Hrvatske ceste upozoravaju građane da poštuju zaštitni pojas uz javne ceste koji se nalazi 25 metara od ruba državnih cesta. Prvenstveno mole osobe koje na pojasu obavljaju bilo kakve radov...
Opširnije

Priopćenje načelnika Općine Poličnik o rješavanju problema opskrbe Visočana pitkom vodom

Općina Poličnik je zajedno s Vodovodom Zadar tragala za rješenjem problema opskrbe Visočana pitkom vodom. U tri dana nabavili smo materijale i učinili sve potrebne radnje kako bismo Visočane opskrbili vodom iz sustava. Izvede...
Opširnije

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja koji se obilježavaju 5. kolovoza, u četvrtak je kod križa ispred crkve svetog Nikole u Poličniku odana počast poginulim braniteljima. Cvijeće i svijeć...
Opširnije

OBAVIJEST o suzbijanju odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije)

Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provesti će mjere suzbijanja odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije) na području Vaše Općine.
Opširnije

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P-3/22

Predmet Javnog poziva su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi
Opširnije

Izvješće sa ponovljene javne rasprave IiD PPU OP

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) donosiIZVJE...
Opširnije

Gastro večer u Poličniku 16.7.

Prva Gastro večer u Poličniku održati će se pored sportske dvorane u subotu, 16. srpnja s početkom u 20.30 sati, a Rockatansky band okupljene će zabavljati od 21:30
Opširnije

4. sjednica Upravnog odbora Hrvatske zajednice općina

Dana 12. srpnja 2022.god. s početkom u 11:00 h u Centru za razvoj i edukaciju Poličnik održat će se 4. sjednica Upravnog odbora Hrvatske zajednice općina na kojoj će se izložiti Izvješće o sjednici saborskog odbora o pitanju...
Opširnije

Prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije
Opširnije

Rješenje o ispravci pogreške

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 52...
Opširnije

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE POLIČNIK za 2022. godinu

Pozivaju se građani, mjesni odbori, udruge građana, trgovačka društva, obrti, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe na području Općine Poličnik da pojedinačno dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih pri...
Opširnije