Novi raspored odvoza smeća u našoj Općini

Poštovani,
obavještavamo Vas da Društvo Čistoća d.o.o. započinje primjenu novog rasporeda odvoza za miješani komunalni i reciklabilni otpad od 15. lipnja do 15. rujna 2022. godine.


Rasporedi odvoza dostupni su i na našoj web stranici www.cistoca-zadar.hr.

 

Odvoz miješanog komunalnog otpada  (utorak i petak)
Odvoz reciklabilnog otpada  (svaki drugi utorak od 21. lipnja 2022.)