Obavijest o zimskom rasporedu odvoza otpada

Poštovani,
obavještavamo Vas da Društvo Čistoća d.o.o. započinje primjenu zimskog rasporeda odvoza za miješani komunalni otpad i reciklabilni otpad od 15. rujna 2022. do 15. lipnja 2023. godine.


Rasporedi odvoza dostupni su i na našoj web stranici www.cistoca-zadar.hr


Odvoz komunalnog miješanog otpada jednom u tjednu  (Petak)
Odvo reciklabilnog otpada ostaje prema postojećem rasporedu.